Dissertations Dissertation Petra Um-Bergström

22-11-2019 9:00 am Add to iCal
Södersjukhuset Sal Ihre

FROM YOUTH TO ADULT: STUDIES ON CRONIC AIRWAY OBSTRUCTION WITH SPECIAL REFERENCE TO EVENTS IN THE NEONATAL PERIOD

Principal Supervisor:

Professor Magnus Sköld
Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Respiratory Medicine

Opponent:

Professor Leif D. Nelin
Ohio State University College of Medicine
Department of Pediatrics

Examination board:

Docent Bill Hesselmar
Göteborgs Universite
Sahlgrenska akademin

Professor Eva Rönmark
Umeå Universitet
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Docent Lena Uller
Lund University
Institutionen för respiratorisk immunofarmakologi

Co Supervisor´s:

Professor Erik Melén
Karolinska Institutet
Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, KI SÖS

Dr Eva Berggren-Broström
Karolinska Institutet
Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, KI SÖS

Docent Giovanni Ferrara
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Solna