Dissertations Dissertation - Mikael Nilsson

13-12-2019 1:00 pm Add to iCal
Karolinska University Hospital, Solna Rolf Luft Auditorium, L1:00

Web-Based ECG Education:
Utility and usage in Undergraduate Medical Education

Principal Supervisor:

Professor Jan Östergren
Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna

Opponent:

Professor Staffan Selander
Stockholms universitet, Institutionen för data och systemvetenskap

Betygsnämnd:

Professor Lars Lind
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk epidemiologi

Professor Sari Ponzer
Karolinska Institutet, Institutionen Södersjukhuset

Professor Max Scheja
Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Co-Supervisors(s):

Docent Gunilla Bolinder
Karolinska Institutet, Deparment of medicine, Solna

Docent Samuel Edelbring
Institutionen för hälsovetenskaper

Professor Uno Fors
Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap