Dissertations Dissertation - Joel Ohm

04-06-2021 9:00 am Add to iCal
Karolinska University Hospital, Solna Zoom based - Solna/L-huset/L1:00/Rolf Luft

SOCIOECONOMIC STATUS AND MYOCARDIAL INFARCTION Influence on secondary prevention and prognosis

ZOOM-länk:  

https://ki-se.zoom.us/j/61068080964

Principal supervisor:

Docent Per Svensson
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent:

Senior Professor Joep Perk
Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Examination Board:

Docent Karin Leander
Karolinska Institutet, IMM,

Professor, Rebecka Hultgren
Karolinska Institutet, MMK

Docent Staffan Nilsson
Linköpings Universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Co-supervisor:

Professor Tomas Jernberg
Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus

PhD Per Skoglund
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin Solna