Dissertations Dissertation - Gabriel Riva

22-11-2019 9:00 am Add to iCal
Other Hörsalen, Capio S:t Görans sjukhus, Sankt Göransplanplan 1.

Survival after different forms of bystander cardiopulmonary resuscitation in out of hospital cardiac arrest.
"To breathe or not to breathe?"

Principal Supervisor:

Jacob Hollenberg
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Centrum för hjärtstoppsforskning.

Opponent:

Markus Skrifvars
Helsingfors Universitet

Examination board:

Angela Bång
Göteborgs Universitet

Claes Held
Uppsala Universitet

Hans Persson
Karolinska Institutet

Co-supervisors:

Leif Svensson
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Centrum för hjärtstoppsforskning.

Mattias Ringh
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Centrum för hjärtstoppsforskning.

Sten Rubertsson
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesi och intensivvård, Uppsala universitet