Dissertations Dissertation: Francesca Lazzeri-Barcelo

31-05-2024 9:30 am Add to iCal
Karolinska University Hospital, Solna Rehabsalen, Norrbacka S2:01, Eugeniavägen 27

Studies on obesity-related dysregulations in insulin-target tissues: the insulin receptor isoforms and a novel platform for in vivo longitudinal imaging of liver

Opponent 

Pau Sancho-Bru, Associate Professor, Hospital Clìnic of Barcelona

Examination Board

Malin Stephen, Institutionen för Medicin Solna, KI

Niklas Mejhert, Institutionen för Medicin Huddinge, KI

Christiane Peuckert, Institutionen för Molekylär Biovetenskap, Stockholm Universitet

Principal supervisor

Noah Moruzzi, MMK

Co-supervisor

Barbara Leibiger, MMK

Per-Olof Berggren, MMK