Dissertations Dissertation Claire Micaux

26-02-2021 1:00 pm Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, Solna, samt på Zoom

Web-based support for young adults with reproductive concerns following cancer – development, process and outcome evaluation of a self-help psychoeducational intervention

Principal Supervisor:
Docent Claudia Lampic, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Co-supervisors:
Docent Lena Wettergren, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap

Docent Lars E. Eriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent:
PhD Joanne Woodford, Uppsala Universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Examination Board:
Docent Brjánn Ljótsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
Professor Sussanne Börjeson, Linköpings Universitet,Institutionen för hälsa, medicin och vård
Professor Karin Enskär, Malmö Universitet, Institutionen för vårdvetenskap