Dissertations Dissertation: Astrid Grensman

14-02-2020 12:00 pm - 11:59 pm Add to iCal
Campus Flemingsberg H2, Alfred Nobels allé 23

”Traditional yoga and clinical burnout: quality of life and biomarkers before and after treatment”

Principal Supervisor

Senior Professor Sigbritt Werner, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin

Co-supervisors

Senior Professor Per Wändell, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle
Professor Gunnar H Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Docent Torkel Falkenberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle

Opponent

Docent Gunilla Brodda Jansen, Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper

Examination Board

Senior Professor Töres Theorell, Karolinska Institutet, Institutionen för Global Folkhälsa
Senior Professor Kurt Svärdsudd, Uppsala Universitet, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap
Docent Carita Håkansson, Lunds Universitet, Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin

Contact

Astrid Grensman Affiliated to research