Dissertations Dissertation: Anna Backman

29-09-2023 9:00 am Add to iCal
Other Leo/Hans föreläsningssal, CAP/KIND, Gävlegatan 22b, Stockholm

Title: "Transition-aged Autistic Youth – functioning, Quality of Life, and Internet-delivered Psychoeducation"

Main supervisor

Tatja Hirvikoski, Docent, Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet

Co-supervisors

Lise Roll Pettersson, Professor, Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet

Sarah Vigerland, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet  

Eric Zander, PhD, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

Opponent

Peik Gustafsson, Professor, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet

Examination board

Daiva Daukantaité, Docent, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet 

Jonas Ramnerö, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kari Trost, Docent, Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet