Published: 2020-11-12 13:49 | Updated: 2020-11-12 13:50

7.2 million SEK from Vetenskapsrådet to researchers at CLINTEC

Photo by Jason Leung on Unsplash.

Congratulations to the three researchers at CLINTEC who received a grant from Vetenskapsrådet 2020-2025.

Pauliina Damdimopoulou, Researcher

Title: "En karta över celltyper i kvinnas äggstockar genom livet för utveckling av metoder för mognandet av äggceller in vitro"
Funding granted: 2021-01-01 - 2023-12-31, total amount: 2 400 000 SEK

Cecilia Götherström, Researcher

Title: "Biologisk signatur och effekt av mesenkymala stamcells-baserade terapier"
Funding granted: 2021-01-01 - 2023-12-31, total amount: 2 400 000 SEK

Helena Hildenwall, Researcher

Title: "Låga blodsocker hos svårt sjuka barn i låginkomstländer - hur kan behandling optimeras?"
Funding granted: 2021-01-01 - 2023-12-31, total amount: 2 400 000 SEK