Published: 16-11-2016 11:57 | Updated: 18-11-2016 13:26

62 million SEK to 14 researchers at the department

The department has just found out this year's distribution of funding for projects from the Swedish Research Council, the Cancer Society, and FORTE. The total sum was 62 million SEK and most projects are funded for 3 years and cover a variety of diseases, including psychiatric diseases, cancer and infertility.

From the Swedish Research Council

Keith Humphreys: Statistiska metoder för identifiering av aggressiv bröstcancer och evaluering av individualiserad screening: modellering av tumörtillväxt, screeningsensitivitet och patientöverlevnad.

Paul Lichtenstein: Identifiering av gener och miljö som påverkar utveckingen av mental ohälsa hos barn och ungdomar

Jonas Ludvigsson: Populations-baserade studier för att identifiera miljöfaktorer som ökar risken för celiaki

Yudi Pawitan: Förbättrad prognostisering av sjukdomar genom integrativ modellering av omics data

Marie Reilly: Optimering av rutinerna för antikroppsscreening, uppföljning och profylax hos gravida kvinnor.

Arvid Sjölander: Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: utveckling av nya statistiska metoder för att skatta och jämföra effekten på folkhälsa.

Unnur Valdimarsdottir: Genetiken bakom posttraumatiskt stressyndrom bland svenska tsunamiöverlevare

Zongli Zheng: Upptäckt av genfusioner och detektion av cirkulerande tumör-DNA från cancrar i övre aero-matsmältningssystemet

From The Cancer Society

Kamila Czene: Genetiska och icke-genetiska faktorer av betydelse för livshotande bröstcancer.

Paul Dickman: Utveckling och tillämpning av statistiska metoder för att studera överlevnad bland cancerpatienter

Yudi Pawitan: Upptäckter av biomarkörer genom analys av "Next-generatations" sekvenseringsdata. (Biomarker discoveries in cancers from analysis of next-generation sequensing data.)

Pär Sparén: Utvärdering av HPV-vaccination och screening för att förebygga cervixcancer (Advancing Cervical Cancer Eradication Strategies)

Unnur Valdimarsdottir: Stressreaktion vid en lungcancerdiagnos och dess inverkan på tumörprogression

Fredrik Wiklund: Genetiska studier av aggressiv och dödlig prostatacancer

Weimin Ye: Molekylär epidemiologiska studier av huvud- och halscancer och övre mag- och tarmkanalen

From FORTE

Kamila Czene: Långsiktig hälsopåverkan hos kvinnor diagnosticerade med bröstcancer
Jonas Ludvigsson: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och risk för cancer
Sara Öberg: Långtidsuppföljning av barn till föräldrar med infertilitetsproblematik - förbättrad förståelse av konsekvenserna av inferilitet samt fertilitetsbehandling