Published: 01-11-2021 12:33 | Updated: 01-11-2021 12:38

37,8 MSEK from Vetenskapsrådet to researchers in ANA Futura

Congratulations to the 7 researchers in ANA Futura who received funds from Vetenskapsrådet 2021-2026.

CLINTEC

Michael Uhlin, Adjunct Professor
Title: "Gamma delta T celler i cancer - konsekvenser för immunterapi"
Project grant: 2021- 2025, total amount: 5 200 000 SEK.

Dentmed

Nagihan Bostanci, Professor
Title: "Roll hos Typ VI sekretion i polymikrobiella orala biofilmsamhällen och i deras värd-interaktion"
Project grant: 2022- 2024, total amount: 2 400 000 SEK.

Labmed

Soham Gupta, Assistant professor
Title: "ISG15 i gränslandet mellan det nativa immunförsvaret och metaboliska signalvägar vid virala luftvägsinfektioner"
Starting grant: 2022-2025, total amount: 6 000 000 SEK.

 

Ujjwal Neogi, Researcher
Title: "Potentiering av immunometabolism som en ny metod att eliminera reservoaren för en funktionell behandling av HIV-1"
Project grant: 2021-2024, total amount: 5 200 000 SEK.

MedH

Marcus Buggert, Assistant professor
Title: "Kartläggning av virus reservoarer och effektiva immunsvar mot hiv i vävnad"
Project grant: 2021-2023, total amount: 6 000 000 SEK.

 

Nicole Marquardt, Assistant professor
Title: "Förstå och förhindra NK-cellmedierad lungvävnadsskada vid allvarliga luftvägsinfektioner"
Project grant: 2021-2023, total amount: 4 100 000 SEK.

 

Nicole Marquardt, Assistant professor
Title: "Identifiering och potentiering av NK cellspopulationer i människans lunga för behandling av lungcancer."
Project grant: 2022-2024, total amount: 2 400 000 SEK.


Johan Sandberg, Professor
Title: "Rollen för MAIT celler i COVID-19 immunpatogenes och mRNA vaccin responsen"
Project grant: 2021-2023, total amount: 4 100 000 SEK.