Published: 2020-11-06 15:36 | Updated: 2020-11-12 09:08

Tio forskare från MedH får bidrag från Vetenskapsrådet

Stort grattis till alla forskare som fått bidrag från Vetenskapsrådet!

Malin Flodström Tullberg, Professor
Titel: "Avancerade proteomik- och in silico analyser för identifiering av sjukdomsmekanismer och biomarkörer vid enterovirus infektion"

Vanessa Lundin, Forskarassistent 
Titel: "Biofysisk Reglering av Molekylär Signalering i Blodbildning och Cancer"

Hans-Gustaf Ljunggren, Professor
Titel: "Utveckling av nya NK cells-baserade immunterapier för behandling av hematologiska maligniteter"

Karl-Johan Malmberg, Forskare
Titel: "Lysosomal organisation i NK celler - Nytt mål för immun- och genterapi"

Niklas Mejhert, Forskare
Titel: "Karaktärisering av mekanismer som reglerar cellulär lipidinlagring"

Jakob Michaelsson, Forskare
Titel: "Decoding the Development of Human Fetal Innate Lymphoid Cells"

Johan Sandberg, Professor
Titel: "MAIT cellers immunbiologi vid hälsa och sjukdom"

Anders Sönnerborg, Professor
Titel: "Karakterisering av antiviral effektivitet och resistensutveckling for nya grupper av HIV läkemedel"

Martin Ivarsson, Forskarassistent
Titel: "Kartläggning av dynamiken hos humana livmoder-NK celler för utveckling av skräddarsydd sjukvård inom kvinnlig reproduktiv hälsa"

Andrea Ponzetta, Postdoc
Titel: "Definiera rollen för en nyupptäckt okonventionell T-cell subset under progression och behandling av myelodysplastiskt syndrom"

Chris Tibbitt, Postdoc
Titel: "Definiera metabola signaturer av vävnad invånare Innate Lymfoid Cells"