Published: 2020-11-05 16:02 | Updated: 2020-11-12 13:50

7,2 miljoner från Vetenskapsrådet till forskare vid CLINTEC

Photo by Jason Leung on Unsplash.

Stort grattis till de tre forskare vid CLINTEC som fått bidrag från Vetenskapsrådet 2020-2025.

Pauliina Damdimopoulou, Forskare

Titel: "En karta över celltyper i kvinnas äggstockar genom livet för utveckling av metoder för mognandet av äggceller in vitro"
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, totalt belopp: 2 400 000 kr

Cecilia Götherström, Forskare

Titel: "Biologisk signatur och effekt av mesenkymala stamcells-baserade terapier"
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, totalt belopp: 2 400 000 kr

Helena Hildenwall, Forskare

Titel: "Låga blodsocker hos svårt sjuka barn i låginkomstländer - hur kan behandling optimeras?"
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, totalt belopp: 2 400 000 kr