Dissertations Disputation: Emelie Karlsson

2019-12-06 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, H2 Grön

Well begun is half done: Preoperative Physical Performance and Home-based Exercise in Older Adults undergoing Abdominal Cancer Surgery

Huvudhandledare

Elisabeth Rydwik, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Malin Nygren-Bonnier, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Erika Franzén, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Mia Bergenmar, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi/Sophiahemmet högskola, Institutionen för omvårdnadsvetenskap

Opponent

Siri Rostoft, docent, Universitetet i Olso, Geriatrisk avdelning

Betygsnämnd

Erik Rosendahl, professor, Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Annika Sjövall, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Yvonne Wengström, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Kontakt