Lectures and seminars Masterseminarium: Anna Fabiansson

03-06-2022 10:00 am - 12:00 pm Add to iCal
Karolinska University Hospital, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B

An interview study of children and young peoples' experiences of the dyslexia assessment process: Aspects of participation

Logoped Anna Fabiansson
Logopedkliniken  
Danderyds sjukhus

Handledare

Med. Dr. Leg. logoped Jill Nyberg
Karolinska Institutet 
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Fil. Dr., Universitetslektor, Leg. logoped Maria Levlin
Umeå Universitet
Institutionen för språkstudier

Opponent

Logoped Victoria Kelly
Karolinska Universitetssjukhuset
Medicinsk enhet logopedi 

Rättande lärare

Professor Christina Samuelsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Contact