Conferences and symposiums Health Crises Forum - organised by the Centre for Health Crises

27-11-2024 1:00 pm - 5:30 pm Add to iCal
Campus Solna Eva & Georg Klein hall, floor 3 Biomedicum, Karolinska Institutet Campus Solna, Stockholm
The first page of the Civil Contingencies Agency's flyer "If the crises or the war comes", but instead it says "When the crises or the war comes - what do the universities do then?"
The Centre for Health Crises arranges Health Crises Forum 27 November 2024 Photo: n/a

Sweden is facing great challenges and changes when it comes to our preparedness for future health crises. Universities are an underused resources in this, not least as an active part of the country's Total Defense.

The Centre for Health Crises is inviting stakeholders to Sweden's first Health Crises Forum the 27th of November 2024, to discuss what the universities will do and how they collaborate with the rest of society when a crisis or war hits.

Please note that this event is held in Swedish!

Innehåll

Hur kan den expertis och kompetens som finns på landets lärosäten användas på bästa sätt för att förbättra utbildning och övning inför hälsokriser, inte minst inom vårdyrkena? Hur utvärderar och drar vi bäst lärdomar från tidigare hälsokriser, och hur kan samverkan mellan lärosätena och t.ex. regioner, myndigheter, civilsamhället och Regeringskansliet stärkas inför kommande hälsokriser, så vi är bättre förberedda?

För att diskutera bland annat dessa frågor bjuder Centrum för hälsokriser in representanter från civilsamhället, regioner, myndigheter, Regeringskansliet medmera, samt personer med kompetens inom hälsokris-relaterade frågor på svenska lärosäten, till Hälsokrisforum den 27 november 2024. 

Format

Forumet kommer att bestå av en gemensam session med presentationer och erfarenhetsutbyte, en paneldebatt, samt interaktiva workshops kring olika teman, och tid kommer att ges för nätverkande. Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernersson invigningstalar!

Mer information och program kommer publiceras efter semestrarna. 

Kontakt

Om du har frågor om Hälsokrisforumet är du välkommen att mejla Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet på: healthcrises@ki.se