Dissertations Dissertation - Louise Hedenstierna

30-09-2022 9:00 am Add to iCal
Other Centrum för Reumatologi, Solnavägen 1E, lokal Ljung.

Impact of psykosocial factors on Rheumatoid Arthritis

Principal supervisor:

Lotta Ljung, Docent
Karolinska Institutet, Department of medicine, Solna, Clinical Epidemiology Division.
Akademiskt Specialistcentrum, Centrum för Reumatologi, SLSO, Stockholm.
Umeå Universitet, Umeå , Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/ Reumatologi.

Opponent:

Stefan Bergman, professor
Göteborgs Universitet., Institutionen för Medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.
Lunds univerisitet, Fakulteten för Medicin, Institutionen för kliniska vetenskaper. 
Spenshult Forsknings- och Utvecklingscenter, Halmstad.

Co-supervisor(s):

Lars Alfredsson, professor.
Karolinska Institutet, Stockholm, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Institutet för miljömedicin.

Sofia Ernestam
Karolinska Institutet, Department of medicine, Solna, Division of Rheumatology.

Anna-Karin Hedström
Karolinska Institutet, Stockholm, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Saedis Saevarsdottir
Karolinska Institutet, Department of medicine, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.
University of Iceland, Reykjavik, Iceland, School of Health Science, Faculty of Medicine.

Examination board:

Claes-Göran Östenson (ordförande).
Karolinska Institutet, Molekylär medicin och kirurgi.

Mathilda Björk
Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård.

Tomas Weitoft
Uppsala Universitet, Centrum för klinisk forskning/Gävleborg.